Mikä on polkupyörän määritelmä pyöräedussa?

Potkulauta tai sähköpotkulauta ei täytä pyöräedun polkupyörän määritelmää.

Verohallinto ohjeistaa polkupyöräedun osalta seuraavasti:

Tuloverolain säännöstä ja Verohallinnon luontoisetupäätöksen määräystä polkupyöräedusta sovelletaan ajoneuvolaissa määriteltyihin polkupyöriin. Siten esimerkiksi sähköpotkulauta ei ole ajoneuvolaissa tarkoitettu polkupyörä.

Ajoneuvolaissa määritellään polkupyörä seuraavalla tavalla:

Polkupyörällä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön tai tavaran kuljettamiseen valmistettua polkimin tai käsikammin varustettua ja täysin tai pääosin lihasvoimalla käytettävää vähintään kaksipyöräistä ajoneuvoa. Polkupyörä voi myös olla varustettu sellaisilla yhteenlasketulta jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 250 watin tehoisilla sähkömoottoreilla, jotka toimivat vain poljettaessa ja kytkeytyvät toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa (sähköavusteinen polkupyörä). Sähkömoottorit voivat kuitenkin toimia polkematta, jos nopeus on enintään kuusi kilometriä tunnissa.

Sähköavusteisen polkupyörän teho saa olla enintään 250 w ja sähköavustus saa toimia enintään 25 km/h vauhdissa.

Tutustu määritelmiin tarkemmin alla olevien linkkien kautta.
Verohallinnon ohjeistus polkupyöräedusta
Ajoneuvolaki

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä