Mitä jos työsuhde päättyy kesken vuokrakauden tai palkanmaksu keskeytyy?

Työnantaja määrittelee pyöräetupolitiikassaan, miten toimitaan tilanteissa, jossa työntekijän työsuhde päättyy tai palkanmaksu keskeytyy työsuhdepyörän vuokrakauden aikana. Tämän vuoksi suosittelemme ehdottomasti, että työntekijä velvoitetaan tutustumaan ja allekirjoittamaan työnantajan pyöräetupolitiikka ennen pyörän tilausprosessin käynnistämistä. Ilman pyöräetupolitiikkaa ehtoja ei ole kirjallisesti sovittu ja työnantaja on kiistatilanteessa lähtökohtaisesti alakynnessä.

Tarvitsemme aina myös työnantajan ilmoituksen työntekijän työsuhteen muutoksesta: Ilmoita työsuhteen muutoksesta GoByBikelle

Työsuhteen päättyminen

Yleisin toimintamalli työsuhteen päättymisen osalta on seuraava:

  • Työntekijä siirtää työsuhdepyöränsä mukanaan mahdolliseen uuteen työsuhteeseen
  • Työntekijä on velvoitettu lunastamaan työsuhdepyörän itselleen, mikäli työsuhde päättyy työntekijän aloitteesta
  • Työntekijällä on oikeus lunastaa työsuhdepyörä itselleen, mikäli työsuhde päättyy työnantajan aloitteesta

Mikäli lunastus ei ole mahdollista, työnantajalla on mahdollisuus palauttaa pyörä kesken vuokrakauden työntekijän työsuhteen päättyessä. Palautuksesta tulee ilmoittaa GoByBikelle viimeistään kuukautta ennen toivottua palautuspäivää. Mikäli pyörä palautetaan kesken vuokra-ajan GoByBike myy vuokrakohteen sopivaksi katsomallaan tavalla Suomessa. Työnantaja vastaa pyörän myynnistä koituneesta myyntitappiosta / -voitosta. Työnantaja voi halutessaan veloittaa/hyvittää tämän työntekijältä tästä erikseen sopimalla (esim. pyöräetupolitiikassa). 

Tee ilmoitus työntekijän työsuhteen muutoksesta välittömästi GoByBikelle. 

Palkanmaksun keskeytyminen

Yleisin toimintamalli palkanmaksun keskeytymisen osalta on seuraava:

  • Mikäli palkanmaksu keskeytyy työnantajan aloitteesta, niin työnantaja kattaa pyöräedun kustannukset enintään 90 päivän ajalta
  • Mikäli palkanmaksu keskeytyy muusta syystä, niin työnantaja kattaa pyöräedun kustannukset enintään 30 päivän ajalta
  • Työntekijällä on oikeus jatkaa pyöräedun käyttöä myös palkanmaksun keskeytyksen ajan kattamalla kustannukset työnantajalle
  • Työntekijällä on velvollisuus (tai oikeus) lunastaa työsuhdepyörä itselleen palkanmaksun keskeytyessä, mikäli hän ei halua jatkaa pyöräedun käyttöä palkanmaksun keskeytyksen ajan

Lunastushinta

Työsuhdepyörän lunastushinta on työntekijälle edullinen ja työntekijälle on toimitettu vuokrakauden alussa lunastushintataulukko, josta näkee työsuhdepyörän kuukausittaisen lunastushinnan.

Työntekijällä on myös työnantajan niin halutessa mahdollisuus palauttaa pyörä työsuhteen muutostilanteissa GoByBikelle palvelusopimuksen mukaisin ehdoin.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä