Mitä jos työsuhde päättyy kesken vuokrakauden?

Työnantaja määrittelee pyöräetupolitiikassaan miten toimitaan tilanteissa, jossa työntekijän työsuhde päättyy tai palkanmaksu keskeytyy työsuhdepyörän vuokrakauden aikana.

Työsuhteen päättyminen

Yleisin toimintamalli työsuhteen päättymisen osalta on seuraava:

  • Työntekijä on velvoitettu lunastamaan työsuhdepyörän itselleen, mikäli työsuhde päättyy työntekijän aloitteesta
  • Työntekijällä on oikeus lunastaa työsuhdepyörä itselleen, mikäli työsuhde päättyy työnantajan aloitteesta

Palkanmaksun keskeytyminen

Yleisin toimintamalli palkanmaksun keskeytymisen osalta on seuraava:

  • Mikäli palkanmaksu keskeytyy työnantajan aloitteesta, niin työnantaja kattaa pyöräedun kustannukset enintään 90 päivän ajalta
  • Mikäli palkanmaksu keskeytyy muusta syystä, niin työnantaja kattaa pyöräedun kustannukset enintään 30 päivän ajalta
  • Työntekijällä on oikeus jatkaa pyöräedun käyttöä myös palkanmaksun keskeytyksen ajan kattamalla kustannukset työnantajalle
  • Työntekijällä on velvollisuus (tai oikeus) lunastaa työsuhdepyörä itselleen palkanmaksun keskeytyessä, mikäli hän ei halua jatkaa pyöräedun käyttöä palkanmaksun keskeytyksen ajan

Lunastushinta

Työsuhdepyörän lunastushinta on työntekijälle edullinen ja työntekijälle on toimitettu vuokrakauden alussa lunastushintataulukko, josta näkee työsuhdepyörän kuukausittaisen lunastushinnan.

Työntekijällä on myös työnantajan niin halutessa mahdollisuus palauttaa pyörä työsuhteen muutostilanteissa GoByBikelle palvelusopimuksen mukaisin ehdoin.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä