Miten päivitys eläkemaksuissa näkyy työntekijälle?

Eläketurvakeskuksen uusi soveltamisohje

Eläketurvakeskus päivitti soveltamisohjettaan polkupyöräedun ja työsuhdematkalipun osalta 8.4.2021. Uuden soveltamisohjeen mukaisesti eläke kertyy normaalisti myös verovapaan pyöräedun palkasta vähennettävältä osuudelta.


Vaikutukset työntekijälle

Aikaisemman ohjeistuksen perusteella pyöräedun verovapaalta osuudelta ei kertynyt eläkettä. Päivitetyn soveltamisohjeen myötä myös pyöräedun verotusarvon palkasta vähennettävä osuus kerryttää jatkossa eläkettä normaaliin tapaan.

Työntekijälle muutos näkyy selkeimmin siten, että työntekijän palkasta pidätetään jatkossa normaaliin tapaan myös pyöräedun osalta:

  • Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (7,15 % tai 8,65 %)
  • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1,40 %)

Käytännössä siis työntekijän pyöräedun käytöstä saamasta hyödystä osa kertyy muutoksen myötä jatkossa eläkkeeseen.

Päivitetty laskuri työntekijöille

Pyöräetu on edelleen loistava etu, jonka avulla työntekijä saa merkittävän taloudellisen hyödyn. Voit tarkastella työntekijän saamaa hyötyä muutoksen jälkeen työntekijän laskurista.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä