Hur mycket sparar jag när jag använder cykelförmån?

Cykelförmånen är en skattefri naturaförmån, dvs du betalar inga skatter av cykelförmånen i din lön. Vanligaste proceduren är att arbetsgivaren drar av cykelförmånens skattevärde från bruttolönen, varefter din beskattningsbara inkomst sjunker enligt skattevärdet. När din beskattningsbara inkomst sjunker, faller också din skatteprocent. På grund av det är besparningen från användandet av cykelförmånen verkligen betydelsefull!

Cykelförmånens inverkan på arbetstagarens lön

Se exempel på hur förmånen påverkar lönen här.

Eftersom det är tal om en skattefri naturaförmån, påverkar lönenivån hur mycket du gynnar från användandet av cykelförmån. En medelinkomsttagare i Finland sparar circa 20-25% när hen löser cykeln till sig själv i slutet av hyretiden, jämfört med när hen skulle köpa cykeln till sig själv som en konsument utan cykelförmån.

Arbetstagarens räknare

Räkna ut hur mycket du sparar då du skaffar en cykel via cykelförmånen med vår räknare.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä