Vad är en tjänstecykel och cykelförmån?

Cykelförmån

Cykelförmånen är en skattefri naturaförmån upp till 1200€ per år. För en arbetstagare är förmånen ekonomiskt lönsam, eftersom man betalar ingen skatt cykelförmånens skattevärde.

Med hjälp av GoByBike-cykelförmånen sparar en finsk medelinkomsttagare circa 20-25% från cykelns inköpspris när hen löser in cykeln till sig själv efter hyrestiden.

Tjänstecykel

  • Tjänstecykeln är en cykel, som arbetsgivaren skaffar till arbetstagarens bruk genom ett leasingavtal.
  • Arbetstagaren får fritt använda cykeln både på fritiden och till arbetsresor
  • Skaffandet av tjänstecykeln förutsätter inte att man gör arbetsresor med cykeln och användandet av cykelförmån påverkar inte andra förmåner eller ersättningar.
  • Du kan fritt välja vilken cykel du vill ha som tjänstecykel. Förmånen gäller både vanliga cyklar och elektriska cyklar. 

Effekten på elcyklar får vara högst 250W och elhjälpen får fungera i en hastighet på högst 25 km/h. Batteriets kapacitet (Wh) är inte bestämd. 

  • När hyrestiden tar slut har du rättighet att lösa cykeln till dig själv med ett inlösenpris på 5% av det ursprungliga anskaffningspriset.
  • Godkänd utrustning för tjänstecykelpaketen är bland annat hjälm, lås, dubbdäck. Noggrannare information gällande vilken utrustning som godkänns hittas här.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä