Hur underhåller jag min tjänstecykel?

Det är inte obligatoriskt att underhålla en Gobybike-tjänstecykel. Vi rekommenderar ändå att man regelbunden underhåller den, eftersom en regerbunden service gör cykeln bekvämare och tryggare att använda.


Du kan underhålla din cykel i vilken serviceaffär som helst under hyresavtalet. Ända kravet för servicestället är att affären kan fakturera GoByBike för servicen. Kom ihåg att säkerställa detta med affären innan du för cykeln till service. Fakturan bör skickas rakt till GoByBike,

Du kan också betala för cykelns service själv. I detta fall blir urpsungliga hyrestiden inte förlängd och du kan lösa cykeln tidigare. Du kan också underhålla cykeln själv.

1. Service som en del av cykelpaket

Lättaste sättet att inkludera servicen som en del av cykelförmånen är att köpa servicen från cyklenaffären samtidigt när man köper cykeln. Då blir servicen automatiskt en del av cykelns anskaffningsutgift och du kan underhålla cykeln i samma affär du skaffat den ifrån. Kom i dessa fall ihåg att nämna att servicarna betalats på förhand när du för cykeln på service

2. Service via Gobybike

Du kan underhålla din cykel via Gobybike under hyresavtalets tid. För cykeln på service till en affär som kan fakturera Gobybike för servicen. Affären fakturerar sedan den utförda servicen av Gobybike, och på basis av servicekostnaderna förlängs sedan hyresavtalet för tjänstecykeln. På detta sätt behöver du inte betala servicen själv och samtidigt utnyttjar du cykelförmån också för servicens del.

Förlängandet av hyresavtalet är beroende av servicekostnaderna. Du kan alltid fråga efter information gällande servicekostnadernas påverkan på hyrestiden från vår kundtjänst.

Kom ihåg att ange din Gobybike- användarkod när du besöker cykelaffären.

3. Betala servicen själv

Du kan naturligtvis alltid betala tjänstecykelns service själv. I så fall har servicen ingen inverkan på tjänstecykelns hyrestid och du kan lösa cykeln tidigare.

4. Underhåll cykeln själv

Om du underhåller cykeln själv har servicen naturligtvis ingen inverkan på tjänstecykelns hyrestid och du kan lösa cykeln tidigare. 

Vänligen observera att självgenomförd service kan påverka cykelns garanti. 

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä