Vad händer om jag byter arbetsplats i mitten av hyresperioden?

Om du byter arbetsplats i mitten av hyresperioden kan du flytta din tjänstecykel till din nya arbetsgivare förutsatt att de erbjuder cykelförmånen via Gobybike.

Om cykelförmånen erbjuds via en annan tjänsteleverantör kan det vara möjligt att flytta cykeln, men detta bör avtalas om skiljt.

Om förflyttningen inte lyckas bör du lösa in cykeln själv. Du hittar inlösenpriset från tabellen i hyresavtalet. Om du inte hittar inlösentabellen, ta kontakt med vår kundtjänst.

Vi skickar en faktura med inlösenpriset till den e-postaddressen du meddelat oss. Vi erbjuder också avbetalning via Svea Ekonomi.

Fyll i den här blanketten, om du håller på att byta arbetsplats i mitten av hyresperioden.

Ta alltid kontakt med vår kundtjänst när situationen gäller förändringar i arbetsförhållandet. E-post och telefon: info@gobybike.fi / 09 747 91200

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä