Vad händer om jag byter arbetsplats i mitten av hyresperioden?

Om mdu byter arbetsplats i mitten av hyresperioden kan dy flytta din tjänstecykel till din nya arbetsgivaren, om de har GoByBike's cykelförmån i bruk.

Om förflyttningen lyckas inte, bör du lösa cykeln själv. Du hittar lösningspriset från tabellen i hyresavtalet. Om du hittar tabellen inte, ta kontakt med vår kundtjänst.

Vi skicker en lösningsnota till e-postaddressen du gett oss. Vi erbjuder också avbetalning.

Fyll i den här blanketten, om du håller på att byta arbetsplats i mitten av hyresperioden.

Ta alltid kontakt med vår kundtjänst när situationen gäller arbetsförhållandets förändringar. E-post och telefon: info@gobybike.fi / 09 747 91200

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä