Vad händer med min cykel om jag byter arbetsplats eller hyrestiden slutar?

När du byter arbetsplats kan du välja mellan tre olika alternativ:

  • Du kan flytta tjänstecykeln till din nya arbetsgivare, förutsatt att de har GoByBikes cykelförmån i bruk (eller är villiga att ta den i bruk)
  • Du kan lösa in cykeln själv 
  • Du kan återlämna cykeln till GoByBike endast om det passar till din arbetsgivare. I dessa fall säljer Gobybike cykeln vidare, och eventuella försäljningsförluster faktureras av arbetsgivaren.

Om tjänstecykelns hyrestid slutar, kan du välja mellan två olika alternativ:

  • Du kan lösa cykeln till dig själv för 5% av det ursprungliga priset
  • Du kan återlämna cykeln till GoByBike

Meddela ditt beslut!

Du måste meddela ditt beslut till GoByBike senast en månad före hyrestiden slutar. Vi skickar ett påminnelsemeddelande åt dig per e-post, men du kan också meddela oss rakt via vår e-postaddress info@gobybike.fi

Inlösningen av tjänstecykeln

Du hittar tjänstecykelns inlösenpris från tabellen som finns som bilaga i ditt hyresavtal. Du också be tabellen från vår kundtjänst.

Du får en faktura per e-post för inlösningen av tjänstecykeln. Genom att betala inlösensumman till GoByBikes bankkonto, övergår ägandet av cykeln till dig då hyrestiden slutar.

Vi erbjuder också möjligheten till avbetalning via SVEA.

Hittar du inte pristabellen för inlösensumman? Ingen fara, kontakta vår kundtjänst per e-post info@gobybike.fi, så skickar vi tabellen åt dig!

Återlämnande av cykeln

Om du vill återlämna cykeln när hyretiden slutar, ska du meddela oss om detta minst en månad innan hyrestiden tar slut. Vi meddelar åt dig vart du kan återlämna cykeln när avtalet är slut. En upphämtning av cykeln går också att ordnas.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä