Työsuhdepyörän määritelmä

Verohallinnon luontoisetupäätöksen määräystä polkupyöräedusta sovelletaan vain ajoneuvolaissa määriteltyihin polkupyöriin. Näin ollen esimerkiksi sähköpotkulauta ei ole ajoneuvolaissa tarkoitettu polkupyörä.

Ajoneuvolain 28 § määrittelee polkupyörän seuraavasti: 

Polkupyörällä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön tai tavaran kuljettamiseen valmistettua polkimin tai käsikammin varustettua ja täysin tai pääosin lihasvoimalla käytettävää vähintään kaksipyöräistä ajoneuvoa. 

Polkupyörä voi myös olla varustettu sellaisilla yhteenlasketulta jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 250 watin tehoisilla sähkömoottoreilla, jotka toimivat vain poljettaessa ja kytkeytyvät toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa (sähköavusteinen polkupyörä). Sähkömoottorit voivat kuitenkin toimia polkematta, jos nopeus on enintään kuusi kilometriä tunnissa.

Ajoneuvolain 29 § määrittelee  kevyen sähköajoneuvon ja näillä tosiaankin nimellisteho voi olla enintään tuo 1000 wattia, mutta näitä ei lasketa sähköavusteisiksi polkupyöriksi eikä näitä siis ollen voi sisällyttää polkupyöräetuun.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä