Hur beställer jag en cykel från en nätbutik?

OBS Angående nätbeställningar!

INGEN TILLÄGGSUTRUSTNING - Till beställningar från utländska nätbutiker kan man inte inkludera extra utrustning.

Vi strävar till att göra beställningarna så fort som möjligt. Beställningar görs trots detta endast vardagar mellan klockan 9 och 17. På grund av stora efter frågan kan cyklarnas tillgänglighet ändra, innan vi hinner göra beställningen till nätbutiken.

Om nätbutiken kräver att cykeln betalas genast i samband med beställningen, måste hyresavtalet skrivas under och den eventuella förhöjningen av anskaffningspriset betalas innan vi beställer cykeln. Sådana nätbutiker är bland annat

  • Baiks.fi
  • Bikester.fi
  • Verkkokauppa.com
  • XXL.fi

Både Verkkokauppa.com och XXL har fysiska affärer varifrån cykeln kan beställas utan fördröjning.

Vi kontaktar dig ifall cykeln hunnit ta slut i nätbutiken innan vi fått underskrifterna på hyresavtalet

1. Beställning av cykel från nätbutik

Fyll i blanketten för nätbeställningar

Observera att nätbutikerna ofta har en leveranskostnad som meddelas först i samband med beställningen. Vi lägger till leveranskostnaderna till cykelpaketets totalpris.

Det lönar sig också att minnas, att en del av utländska nätbutiker meddelar priset av cykeln med lokal mervärdesskatt (t.ex. Tysklands moms. 19%). Vi betalar Finlands moms. 24% vid inköpet av cyklarna, så totalpriset kan bli lite högre än vad nätbutiken meddelar. Trots detta annonserar de största nätbutikerna ofta priserna med Finlands moms. 24% (t.ex. Bikester, Bike-discount, Canyon).

Om du inte hittar den nätbutik du vill beställa ifrån på blanketten för nätbeställningar, kan du kontakta vår kundtjänst. Vi tar reda på om vi kan beställa cykeln från nätbutiken i fråga. Oftast lyckas beställningen utan problem, men en del nätbutiker säljer endast till konsumenter och andra kan ha svårigheter med leverering av fakturor och kvitton vi behöver till vår bokföring.

Beställning från finska nätbutiker

Vanligtvis lyckas beställning från finska nätbutiker lättast, då du tar kontakt med deras kundtjänst och gör beställningen av cykeln och utrustningen med ett e-postmeddelande. Då kan handeln skicka räkningen från cykeln rakt till oss och beställningsprosessen är smidigare för alla parter. Vår kundtjänst hjälper med beställningen, om det uppkommer frågor.

2. Orderbekräftelse och leveranstidpunkt

Vi förmedlar nätbutikens orderbekräftelse och information gällande leveranstidpunkten åt dig, förutsatt att nätbutiken skickar dessa åt oss.

Största delen av nätbutikerna skickar också en länk eller kod för att följa med leveransen. Om nätbutiken förser oss med en kod eller länk, skickar vi den vidare åt dig.

Fördröjning av leveransen

Leveransen av en del beställningar från nätbutiker har fördröjts märkbart. Kom ihåg att leveranstidpunkten endast är en uppskattning och den kan förändras efter beställningen.

3. Godkännandet av leveransen

Granska genast efter mottagandet av cykeln att leveransen är fullständig och att cykeln motsvarar det du beställt. 

Ifall allt är som det ska, bör du godkänna leveransen. Godkännandet görs via länken vi skickat åt dig per e-post. När du godkänner leveransen, ska du samtidigt fylla i cykelns ramnummer, ifall det inte redan är meddelat på hyresavtalet. Ramnumret krävs för att stöld- och skadeskyddet ska vara i kraft. 

I fall leveransen är fel, innehåller brister, eller om cykeln inte motsvarar det som du beställt, bör du genast vara kontakt med vår kundtjänst.

OBS! Cykelförmånen och försäkringen aktiveras först då du har godkänt leveransen!

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä