Tjänstecykelns stöld- och skadeskydd samt försäkring

I hyresavtalet beviljar GoByBike skydd från plötslig och oförutsägbar skada eller stöld av hyresföremålet.

Stöld- och skadeskyddet står för reparering eller ersättning av hyresföremålet i följande fall:

  • Oavsiktlig skada (på grund av plötslig och oförutsägbar händelse blir hyresföremålet oavsiktligt skadad, söndrat eller förstört på ett sätt som gör cykeln oanvändbar)
  • Oavsiktlig förlust (på grund av oförutsägbar händelse förlorar användaren hyresföremålet)
  • Stöld (förlusten eller skadan ersätts, samt brott eller förstörning av hyresföremålet på grund av stöld eller försök av stöld utan användarens lov så, att det finns bevis på användandet av kraft eller hot för våld)

Värdet för hyresföremålet är inköpspriset subtraherat med en månatlig värdesminskning på 1%. 

Cykelns stölskydd träder i kraft endast då cykeln är låst med ett godkänt lås och om låsets nyckel/nycklar har registrerats på förhand till GoByBike (registrera ditt lås).

Gobybike fakturerar av arbetsgivaren en hanteringsavgift på 200 € i samband med skadeanmälningar.

Stöld- och skadeskydd träder i kraft i utomlands med samma vilkor som i Finland.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä