Hur beräknas hyrestiden?

Månadshyra och skattevärde

Månadshyran och följaktligen skattevärdet för en GoByBikes tjänstecykel är alltid 100 € per månad.

Hyran innehåller kapitalet för cykeln samt kostnader för både stöld- och skadeförsäkring. På grund av detta beräknas hyrestiden inte rakt som anskaffningskostnaden / 100, utan några månader längre.

Kostnaderna för finansieringen samt stöld- och skadeförsäkringen är alla beroende på priset av cykeln, vilket betyder att ju dyrare cykel, destu större är kostanderna över hyrestiden.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä