Työsuhdepyörän varkaus- ja vahinkoturva

GoByBike myöntää vuokrasopimuksessa määritetylle vuokrakohteelle turvan äkillisen ja ennalta-arvaamattoman vahingon sekä varkauden varalle.

Varkaus- ja vahinkoturva kattaa vuokrakohteen korjauksen tai korvaamisen seuraavissa tilanteissa:

  • Tahaton vahinko (äkillisestä tai ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta johtuva vuokrakohteen tahaton vahingoittuminen, rikkoutuminen tai tuhoutuminen siten, että pyörä on vahingon seurauksena käyttökelvoton)
  • Tahaton menetys (ennalta-arvaamaton tapahtuma, jonka seurauksena käyttäjä tahattomasti menettää vuokrakohteen)
  • Varkaus (vuokrakohteen menetys, vahingoittuminen tai tuhoutuminen ilman käyttäjän suostumusta tapahtuvan varkauden tai varkauden yrityksen seurauksena siten, että on todisteita voimankäytöstä tai väkivallan uhasta)

Vuokrakohteen korvausarvo on hankintahinta vähennettynä kuukausittaisella 1 % ikävähennyksellä.

Pyörän varkausturva on voimassa vain, jos pyörä on lukittuna hyväksytyllä lukolla (rekisteröi lukko).

Varkaus- ja vahinkoturva on voimassa myös ulkomailla.

Varkaus- ja vahinkoturvan omavastuu on 200€. 

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä