Työsuhdepyörän varkaus- ja vahinkoturva

GoByBike myöntää vuokrasopimuksessa määritetylle vuokrakohteelle turvan äkillisen ja ennalta-arvaamattoman vahingon sekä varkauden varalle.

Varkaus- ja vahinkoturva kattaa vuokrakohteen korjauksen tai korvaamisen seuraavissa tilanteissa:

  • Tahaton vahinko (äkillisestä tai ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta johtuva vuokrakohteen tahaton vahingoittuminen, rikkoutuminen tai tuhoutuminen siten, että pyörä on vahingon seurauksena käyttökelvoton)
  • Tahaton menetys (ennalta-arvaamaton tapahtuma, jonka seurauksena Käyttäjä tahattomasti menettää vuokrakohteen)
  • Varkaus (vuokrakohteen menetys tai vahingoittuminen, rikkoutuminen tai tuhoutuminen ilman Käyttäjän suostumusta tapahtuvan varkauden tai varkauden yrityksen seurauksena siten, että on todisteita voimankäytöstä tai väkivallan uhasta)

Vuokrakohteen korvausarvo on hankintahinta vähennettynä kuukausittaisella 1 % ikävähennyksellä.

Pyörän varkausturva on voimassa vain, jos pyörä on lukittuna hyväksytyllä lukolla ja lukon avainten tunniste on rekisteröity etukäteen GoByBikelle (rekisteröi lukko).

Varkaus- ja vahinkoturvan omavastuu on 200€. 

Varkaus- ja vahinkoturva on voimassa myös ulkomailla samoilla ehdoilla kuin Suomessakin.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä Ota yhteyttä